Alles over mediation

 

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al vele jaren voor hetzelfde onderneming werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u binnen staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn kersverse personeel?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de bedrijf, de instelling,…

Nieuwe eenheidsstatuut

 

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde ouderdom bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder dan de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Collectief dienstbeëindiging

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minstens 100 en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar minimaal 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Het traject

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een personeelslid. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerken en overzicht verkrijgen. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit moment duidelijk opgesteld .

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisatie waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds idem. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse job. Gezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je kersverse functie gaat.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de werknemer of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief ontslag genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel richting een kersverse functie Helpt na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontworpen in Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Ondertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het achterhalen van willen en competenties en sollicitatie opvang.

 

Outplacement training

Klik hier voor de site :