Shift 040
Bedrijven

Conflicten op de werkvloer

Als ondernemer heeft u vast weleens een conflict op de werkvloer meegemaakt. ‘’Het hoort erbij’’ zou ik bijna willen zeggen. Hoe goed een organisatie ook draait, conflicten zijn er bijna altijd wel. Het is nu eenmaal inherent aan een plek waar je met andere mensen te maken hebt. Er zijn verschillende soorten conflicten te onderscheiden, die allemaal weer om een andere aanpak vragen. Hier een aantal van de meest voorkomende conflicten op de werkvloer.

Machtsconflicten
Bij machtsconflicten gaat het eigenlijk altijd om de vraag wie het voor het zeggen heeft. Het is vaak zo dat er onenigheid ontstaat tussen twee of meerdere collega’s over het invullen van een leidinggevende positie binnen de organisatie. Ambities en competenties hebben bij deze conflicten een belangrijke rol. Deze conflicten kunnen het best worden opgelost door structuuringrepen of procedureafspraken.

Belangenconflicten
Belangenconflicten zijn vaak het gevolg van de verdeling van middelen als geld, mankracht en ruimte. Een goed voorbeeld van een belangenconflict is dat een werknemer van mening is dat hij veel te veel taken krijgt opgelegd om ze goed te kunnen uitvoeren. In dit geval zal de werknemer naar het management stappen om te onderhandelen over de tijd die hij of zij voor de taken krijgt. Onderhandeling is dan ook meestal het middel om dit soort conflicten op te lossen

Sociaal-emotionele conflicten
Deze zijn vaak gericht op het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties. Onderwerpen als zelfbeeld en identiteit zijn hier voorbeelden van. Als collega’s elkaar niet mogen en dat een gezonde werkrelatie in de weg staat moet er open over gesproken worden.

Sommige conflicten zijn intern op te lossen. Wanneer conflicten erg lang duren en er lastig een oplossing voor te vinden is, kan het een optie zijn om een mediator of gespecialiseerd bedrijf, zoals Carrierepoort.nl, in te schakelen om de conflicten op te lossen. De noodzaak van outplacement wilt niemand voor rekening krijgen en voor een bedrijf is dit zelden positief. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de site : http://carrierepoort.nl