Shift 040
Bedrijven

Duurzaamheidsklasse en sterkteklasse van hout

Wat zijn duurzaamheidsklassen en wat betekenen ze?

Duurzaamheidsklassen zijn in het leven geroepen om de duurzaamheid van verschillende houtsoorten aan te duiden. Met behulp van deze duurzaamheidsklasse hout kan de duurzaamheid van verschillende houtsoorten duidelijk worden aangeduid. Hoe duurzamer het hout, des te langer het hout mee gaat.

Er zijn vijf duurzaamheidsklassen. Klasse één is ‘’zeer duurzaam’’ en gaat meer dan 25 jaar mee. Klasse twee is ‘’duurzaam’’ en gaat tussen de 15 tot 25 jaar mee. Klasse drie is ‘’matig duurzaam’’ en gaat tussen de 10 tot 15 jaar mee. Klasse vier is ‘’weinig duurzaam’’ en gaat tussen de 5 tot 10 jaar maar. Klasse vijf is ‘’niet duurzaam’’ en gaat minder dan 5 jaar mee.

Houtsoorten die tot de klasse zeer duurzaam behoren zijn onder andere; pokhout, azobé, basralocus en groenhart.

Houtsoorten die tot de klasse niet duurzaam behoren zijn onder andere; essen, esdoorn, linden en populieren.

De duurzaamste houtsoort uit Nederland/Europa is Robinia hardhout, deze houtsoort heeft duurzaamheidsklasse 1-2. Dit maakt Robinia tot één van de meest duurzame houtsoorten.

Wat zijn sterkteklassen en wat betekenen ze?

Hout is één van de meest gebruikte materialen voor de bouw. Om de kwaliteit van het hout aan te duiden zijn sterkteklassen in het leven geroepen. Sterkteklassen geven de sterkte van verschillende houtsoorten aan. Met behulp van sterkteklassen kan bekeken worden welke houtsoort het meest geschikt is voor een constructie.

Sterkteklassen van naaldhout worden aangeduid met de letter C. De sterkteklassen van loofhout worden aangeduid met de letter D. Bij naaldhout wordt onderscheid gemaakt tussen 12 verschillende klassen. Voor loofhout wordt onderscheid gemaakt tussen 8 klassen.

Waarom zijn duurzaamheids- en sterkteklassen van belang?

Deze twee verschillende klassen geven aan waarvoor het hout gebruikt kan worden. Voor elke toepassing of constructie is een geschikte houtsoort te vinden. Het gebruik van de klassen vergemakkelijkt de keuze voor de meest geschikte houtsoort.

Klik hier voor de site : http://www.houthandelrotterdam.nl