Shift 040
Dienstverlening

De Vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband.

Vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband

In een vaststellingovereenkomst worden belangrijke punten opgenomen die voor u en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van belang zijn. Als zowel de werknemer als werkgever het eens kunnen worden over de voorwaarden omtrent het vrijwillig vertrek, kan er worden overgegaan tot het beëindigen van het dienstverband. In deze situatie spreken we over ontslag ‘met wederzijds goedvinden’. Er wordt ook wel eens naar de vaststellingsovereenkomst gerefereerd als de beëindigingovereenkomst, u en uw werkgever zijn het eens geworden over de voorwaarden waarop het dienstverband beëindigd wordt.

In de meeste gevallen krijgt de werknemer bij een vertrekregeling een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding kan worden gezien als een tegenprestatie van de werkgever. De organisatie waar u vertrekt keert aan u als werknemer zogezegd een beloning uit, omdat u heeft ingestemd met het ontslag. Omdat de werknemer er in inkomsten bij een nieuwe werkgever of WW – uitkering flink op achteruit kan gaan, is een ontslagvergoeding met name bedoeld om de werknemer financieel te compenseren. Bij het berekenen van uw ontslagvergoeding wordt gebruik gemaakt van verschillende formules, de hoogte van deze vergoeding wordt mede in overleg met u bepaald. In sommige gevallen spreekt men over een ‘gouden handdruk’. Dit houd in dat de ontslagvergoeding hoger is dan wettelijk is vastgesteld.

Voordat de vaststellingsovereenkomst wordt opgemaakt en ondertekend, wordt hiervan eerst een concept gemaakt.
Een concept van een vaststellingovereenkomst kun je zien als een eerste aanbod, u en werkgever kunnen hier nog over onderhandelen. Bijvoorbeeld over het uiteindelijke bedrag wat u krijgt als ontslagvergoeding. Als er reeds duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de ontslagvergoeding, is het aan te bevelen om het aanbod met de daarin gemaakte afspraken door een adviseur te laten controleren, want in het aanbod staan nog meer afspraken omtrent uw vertrek. Een belangrijk punt om te controleren is de wettelijke opzegtermijn . Zijn er afspraken gemaakt over de door u opgebouwde vakantiedagen, kunt u deze voor uw vertrek opnemen of worden deze met uw laatste salaris verrekend? Heeft uw werkgever afspraken met u gemaakt met betrekking tot het concurrentiebeding en begrijpt u wat dit voor uw toekomstige sollicitaties kan betekenen? Het is altijd prettig als u bij het beëindigen van het dienstverband een positieve referentiebrief of getuigschrift meekrijgt. Laat u dus goed adviseren want de voorwaarden en afspraken die gemaakt zijn in de vaststellingsovereenkomst, hebben invloed op uw toekomstige inkomsten zoals een WW- uitkering.

Bronnen:

Vaststellingsovereenkomst.biz

Kantonrechters formule

 

Klik hier voor de site : http://www.vaststellingsovereenkomst.biz/