Shift 040
Image default
Dienstverlening

Oorzaken van opnieuw moeten aanleggen riolering

Het aanleggen van rioleringen is een belangrijke taak die de meeste gemeenten op zich nemen. Het doel is om afvalwater en vuil water efficiënt af te voeren, zodat het niet in de omgeving blijft liggen en ziekten of overstromingen veroorzaakt. Helaas zijn er gevallen waarin de riolering opnieuw moet worden aangelegd, ondanks de tijd en middelen die in het eerste ontwerp zijn geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat deze langdurig meegaat. In deze blogpost gaan we de oorzaken van deze problemen bekijken en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je niet met vergelijkbare problemen te maken krijgt.

1. Slechte constructiekwaliteit

Een van de grootste oorzaken van rioleringsproblemen is de kwaliteit van het oorspronkelijke werk. Als de constructeur tijdens het bouwproces fouten maakt of slechte kwaliteitsmaterialen gebruikt, heeft dit invloed op hoe lang de riolering meegaat. Bijvoorbeeld, onjuiste plaatsing van rioleringsbuizen of open voegen kunnen leiden tot afvalwaterlekken en zwaardere vervuiling van het water. Het is echter mogelijk om deze fouten te voorkomen door alleen te werken met gekwalificeerde en ervaren professionals en materialen van hoge kwaliteit te gebruiken.

2. Slecht onderhoud

Een andere belangrijke oorzaak van rioleringsproblemen is slecht onderhoud. Het is cruciaal dat de riolering vrij blijft van vuil, vetophoping en andere afzettingen die de waterstroom kunnen belemmeren. Het onderhoud moet regelmatig worden gedaan door ervaren mensen die weten wat ze doen. Voorbeelden van onderhoudsactiviteiten zijn het reinigen van de riolering en het controleren of de buizen nog steeds intact zijn. Door routinematig onderhoud uit te voeren, is de kans kleiner dat het hele systeem kapot gaat.

3. Verstoppingen

Verstoppingen zijn ook een veel voorkomende oorzaak van rioleringsproblemen die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat de riolering opnieuw moet worden aangelegd. Wanneer buizen verstopt zijn, kan water niet goed doorstromen, wat kan leiden tot ernstige overstromingen, stankoverlast, waterstagnatie, wat dan weer aantrekkelijk wordt voor ongedierte. Dit kan worden verholpen door ervoor te zorgen dat er alleen afval en vuilnis door de riolering gaat dat daar hoort, en niet materialen die verstoppingen kunnen veroorzaken, zoals servetten, papier, vochtige doekjes en voedselresten.

4. Ouderdom van infrastructuur

Ten slotte kan het opnieuw moeten aanleggen van rioleringen worden toegeschreven aan de leeftijd van de infrastructuur. Naarmate de infrastructuur ouder wordt, neemt de kans toe dat problemen met de riolering optreden en uiteindelijk dat het systeem hun volledige levensduur bereikt heeft, waardoor investeren in nieuwe infrastructuur noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk om de infrastructuur regelmatig te onderhouden en bij te houden wanneer het nodig is om met meer dringendheid in de riolering te investeren.

Als gemeente is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan randvoorwaarden over de effectieve efficiëntie van de riolering. Dit doe je door de levensduur en duurzaamheid van de infrastructuur aan te pakken en daarbij de nodige regelmatige onderhoudstaken te verrichten. Met deze aanpak voorkom je dat je op heel korte termijn een oplossing moet zoeken en budget voor oorspronkelijk ontwerp en bouw verkeerd gebruikt hebt. Door deze aanbevelingen zorgvuldig op te volgen, is het mogelijk om de duurzaamheid van uw riolering te verbeteren en ervoor te zorgen dat het risico op problemen in de toekomst wordt geminimaliseerd. Riolering aanleggen Rotterdam? Schakel Regioriool.nl in.

https://regioriool.nl/riooldiensten/riolering-aanleggen/riolering-aanleggen-rotterdam/