Shift 040
Gezondheid

Leer nu doeltreffend spreken door middel van een workshop

Effectief communiceren om eerder wederkerig begrip te hebben, goals eerder te bereiken en de samenwerking te optimaliseren.

Effectief communiceren door onze communicatieworkshop

Contact! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je merken, dat je je meer welbewust wordt van hoe jij overkomt op andere personen, maar ook wat deuitwerking van andere personen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je persoonlijke gedragswijze hoogst in te zetten, zodat er sneller onder elkaar besef zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar efficiënt en efficiënt spreken. Dit bespaart jou heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

 

Opbouw training Effectief Communiceren:

In onze communicatieworkshop leer je te letten op kleine non-verbale reacties, zodat je die kunt benutten om beter te spreken. Je leert beter te bekijken wat je bij anderen oproept, en of datgene is wat je wilt opwekken. Je leert doelgericht te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (houding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onverwachte reacties van andere personen. Je leert haalbare doelen onder woorden te brengen die toetsbaar zijn en in een groter geheel verantwoord zijn. Een aantal van deze thema’s worden ook in deze training geleerd:

 

  •  het scheppen van aannames of veronderstellingen
  •  patronen en gewoonten
  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  behoefte aan juist zijn

     

Wat leer je bij onze workshop:

We gaan naast de praktijk in het bijzonder veel trainen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook werkelijk voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en de betekenis van correct waarnemen. Je gaat leren juist te observeren in plaats van pal op te vatten? Je leert ook hoe je krachtiger communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Tevens vragen als; Welke signalen zenden we naar elkaar uit?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf reactie, zonder me aangevallen te voelen?

Deze cursus is bij uitstek geschikt om als club, team of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de workshop Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open aanmelding.

Klik hier voor de site :