Shift 040
Hobby en vrije tijd

Drones in Nederland

De afgelopen jaren kwamen er steeds meer drones in Nederland. De toename van het aantal drones in Nederland kwam eigenlijk vooral voort uit het feit dat de drones steeds makkelijker te verkrijgen waren en er eigenlijk geen regelgeving voor aanwezig was. Iedereen mocht en kon dus wanneer deze in het bezit was van een camera drone zoals de DJI innovations binnen Nederland vliegen hiermee. Een lange tijd wist de Nederlandse overheid niet hoe men hier mee om moest gaan, maar dat er iets gebeuren moest werd steeds meer en meer duidelijk. Het aantal incidenten met drones in Nederland nam in die jaren namelijk sterk toe. Hierdoor is er in 2008 besloten om het vliegen met drones onder het WVL te laten vallen. Het WlV staat voor Wet luchtvaart en vormt samen met het besluit luchtvaarttuigen de regelgeving voor de drones. Door dit besluit is het aantal drones in Nederland behoorlijk afgenomen en ook het aantal incidenten met de drones zijn meetbaar verminderd. Vooral privacy waakhonden zijn hier zeer blij mee, ondanks dat de regelgeving niet nadrukkelijk op de privacy van omstanders gericht is. Echter is nu wel duidelijk wanneer iemand met een drone camera mag vliegen binnen Nederland. Je moet voor het vliegen met een drone in het bezit zijn van een bewijs van luchtwaardigheid en een certificaat in je bezit hebben met betrekking tot het geluid dat de drones veroorzaken. Toch is de politiek nog altijd zo ver om deze eisen daadwerkelijk strikt te hanteren, dit komt vooral omdat men nergens op papier heeft vastgelegd waaraan men moet voldoen om deze certificaten te verkrijgen. Tegen een kleine vergoeding kan hierdoor eigenlijk iedereen wel een ontheffing krijgen en hierdoor is het voor iedereen nog altijd mogelijk om binnen Nederland met een drone te vliegen. Toch hebben veel hobbyisten er voor gekozen om geen aanvraag te doen voor deze ontheffing, simpelweg omdat de regels voor deze certificaten plotsklaps kunnen worden veranderd en men in zo`n geval dus weer illegaal vliegt met een drone binnen Nederland.  

 

Klik hier voor de site : http://www.drone.be