Huis Verhuren

Er is recent een belangrijke trend in de woningmarkt zichtbaar. Steeds meer vermogenden kiezen voor een woning verhuren. Een appartement verhuren is het nieuwe sparen of beleggen geworden. Met de lage spaarrentes en beperkte andere opties voor het behalen van financieel resultaat, zoeken steeds meer investeerders hun heil in het beleggen in een woning voor verhuur. Bovendien: de vraag naar middeldure huurwoningen met huurprijzen tussen de euro 700,- en 1100,- per maand is omvangrijk. Omdat vermogenden dikwijls weinig bekend zijn met het ontmoeten van goede huurders, doen investeerders steeds meer een beroep op verhuurmakelaarvoor het beheer van hun appartement.

Een appartement verhuren

Is een huis verhuren de moeite waard? Een gunstige ontwikkeling voor verhuur: Volgens diverse onderzoeken is de gemiddelde huurprijs van een huis in de vrije sector de laatste tijd met ruim 6% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. De gemiddelde huurprijs blijkt daarmee uit te komen op 13,50 euro per m2 per maand. Volgens onderzoek is met name de laatste twee jaar de huurprijs in de Randstad erg hard gestegen. En ook buiten de Randstad nemen de prijzen de laatste tijd toe. Een woning huren in Amsterdam is nog steeds heel veel kostbaarder dan elders. Maar ook de verhuurmakelaar Amersfoort en Almere geven aan de prijzen inmiddels zijn gestegen.

Verder: Airbnb stimuleert verhuur

Met name appartementen in het westen van Nederland zien hun verhuurbaarheid de laatste jaren sterk toenemen door verhuur aan toeristen via Airbnb. De marktvraag naar woningen wordt groter, terwijl het aanbod stagneert. Maar wat is slimmer: verhuren via Airbnb of vastverhuren? Via Airbnbverhuur zijn dikwijls hoge prijzen te vragen. Vooral wanneer het een appartement is in het centrum van een van de grote plaatsen in het westen van Nederland. In hoogseizoen is hierdoor een aantrekkelijke bron van inkomsten te verkrijgen. Alleen in laagseizoen is de vraag aanzienlijk lager – en ontstaat mogelijk een periode leegstand. Dit kan het jaarlijkse rendement flink verkleinen. Tot slot zijn toeristische huurders niet altijd ideaal voor uw woning en/of de omgeving. Zij hebben minder belang bij een wat langere termijn goede verstandhouding met verhuurder en/of buurtgenoten, houden daardoor minder rekening met uw appartement – en zijn daardoor in veel gevallen niet de beste huurders. Overweegvoor uw eigen situatie of u gaat voor Airbnb huurders of voor vaste verhuur. Toch heeft de Airbnb trend wel een positief effect op woningverhuur in het algemeen.

Taken van de verhuurmakelaar

Een verhuurmakelaar heeft op hoofdlijn 2 hoofdactiviteiten: het zoeken naar huurders (en alles wat daar bij komt kijken) en het beheren van een huis en de huurders. Dit houdt in dat de verhuurmakelaar enkele van de volgende activiteiten uitvoert:

 • Huurcontracten opstellen.
 • Onderhandeling met de potentiele huurder namens de verhuurder.
 • Reacties van potentiele huurders inventariseren en controleren of zij passen in de doelgroep.
 • Op de hoogte brengen van ondernemingen (voor expat verhuur) en zoekende huurders in eigen bestand.
 • Opstellen van een uitgebreid inspectierapport bij oplevering.
 • Vaststellen van uw verhuurdoel .
 • Het opmeten van de woonruimte.
 • Het professioneel verzorgen van bezichtigingen van de woning.
 • Ontvangen van borg.

De verhuurmakelaar beschikt over de laatste (juridische) inzichten. Welke type woningen is momenteel in trek? Wat is een marktconforme huurprijs? Met accurate huurcontracten worden de risico’s van verhuur verkleind. Daarnaast is de verhuurmakelaar een bron van (praktijk)ervaring. Hij of zij kent de gevaren van de verhuur van een woning. En kan helpen gevaren te omzeilen.

 

Verhuurmakelaar is er voor de verhuurder of voor de huurder (niet voor beide)

Een goede verhuurmakelaar stelt uw belangen voorop. Ondanks dat het niet toegestaan is, zijn er bepaalde verhuurmakelaars die (linksom of rechtsom) een rekening voor hun activiteiten indienen bij zowel de verhuurder, die een woning aanbiedt, als bij de huurder. Dit is bij wet verboden, omdat hij of zij die de verhuurmakelaar betaalt, er vanuit zou mogen gaan dat deze zijn of haar belangen behartigd. Wanneer de verhuurmakelaar zowel de verhuurder als de huurder als klant heeft, kan de verhuurmakelaar zich nooit maximaal inzetten voor beide – aangezien zij beiden een tegengesteld belang hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van de huurprijs. In de meeste gevallen wordt de verhuurmakelaar ingeschakeld door de verhuurder – en zal dus zorgen voor een eerlijke huurder voor zijn of haar woning. De huurder hoeft de verhuurmakelaar dan niet te betalen. In sommige gevallen wordt de verhuurmakelaar inschakelt door de huurder – bijvoorbeeld bij een zoekopdracht. De verhuurmakelaar wordt dan betaalt door de huurder. De verhuurder heeft dan als het goed is geen kosten aan deze verhuurmakelaar.

Verhuur: Word ik slapend rijk?

Een appartement verhuren – wat levert het op? Om te bepalen wat een woning verhuren zal opleveren, is het handig dat u een aanwijzing hebben van de verwachte opbrengsten en kosten. Het verschil betreft uw winst van verhuur. Om te bepalen of de verhuur een goede investering is, kunt u het vergelijken met andere rendementen die u elders zou kunnen behalen. U kunt de winst uit verhuur bijvoorbeeld vergelijken met wat u zou behalen als u het vastgoed zou aanbieden en deze som geld op de bank zou zetten. 

Voor een goede afweging moet u ten eerste inzicht hebben in de (te verwachten) kosten van verhuur. Belangrijkste kosten zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, abonnementen (op bijvoorbeeld CV of wasmachines), gemeentelijke lasten en kosten die gemoeid zijn met het vinden van nieuwe huurders. Een kostenpost die dikwijls vergeten wordt, zijn de kosten van leegstand. Wanneer het woning een of twee maanden per jaar leegstaat, heeft een aanzienlijk ander rendement dan wanneer het continu verhuurd wordt. U dient een inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten, ofwel: de huur die u maandelijks kunt innen. De hoogte van huur is afhankelijk van type woning, locatie, staat van onderhoud, voorzieningen in de omgeving, afstand tot openbaar vervoer en uitvalswegen, afstand tot een (winkel)centrum, etc. Kortom: alles waar veel huurders belang aan hechten. Let op dat u zichzelf niet rijk rekent met huurprijzen. Een te hoge huurprijs, kan leiden tot langere leegstand. Vaak is een wat lagere huurprijs te prefereren boven een hogere prijs maar met langere leegstand.

Houd als verhuurder hier rekening mee

Voordat een verhuurder kan starten met verhuur, heeft hij wat stappen te zetten. Bij de verhuurder hoort men dikwijls dezelfde soort vraagstukken. De verhuurder dient heel wat vraagstukken te voorzien van een antwoord voordat hij/zij een appartement kan gaan verhuren. Enkele voorbeeld vragen van verhuurders zijn:

 • Wat is de maximale huurprijs voor mijn woning?
 • Welke belasting gevolgen heeft woningverhuur?
 • Hoe kan ik vermijden dat mijn huis een wietplantage wordt?
 • Hoe snel kan ik mijn woning verhuren?
 • Wat kost een betrouwbare verhuurmakelaar?

Het beantwoorden van deze vragen kan deels door het doen van onderzoek. Maar vaker helpt het wanneer men uit ervaring kan spreken. Aangezien veel verhuurders hun appartement voor de eerste keer gaan verhuren, lijkt het slim gebruik te maken van de ervaring van een verhuurmakelaar.

 

Verhuur aan expats

Sommige verhuurders richten zich vooral op verhuur aan expatriates (ook wel: expats). Een expat is iemand die tijdelijk in een ander land verblijft. In de meeste gevallen gelden expats als ideale huurders, aangezien zij meestal werken voor grote, gerenomeerde organisaties. Expats hebben daarom in elk geval een baan en meestal voldoende salaris zodat zij de huur kunnen blijven voldoen. Daarnaast voorziet het bedrijf in de meeste gevallen in vergoedingen voor huur, waardoor eventuele financiele zaken meestal snel en zakelijk afgehandeld kunnen worden. 

Verhuur aan expats is in bepaalde aspecten anders dan verhuur aan andere huurders. Expats hebben in de meeste gevallen hogere eisen ten aanzien van bijvoorbeeld parkeergelegenheid, bereikbaarheid van wegen en nabijheid van (handel)centra. Daarnaast zijn veel expats geinteresseerd in gemeubileerde verhuur (in plaats van alleen gestoffeerde verhuur), aangezien zij zelf geen meubels hebben – of deze wensen aan te schaffen voor de korte periode dat zij in Nederland verblijven. Aangezien expats uit een ander land komen, is er een mogelijkheid voor miscommunicatie of andere (woon)gewoonten, die afwijken van wat men hier in Nederland gewend is. Flexibel omgaan met eventuele verschillen helpt. Tot slot vindt communicatie met expatriates normaal plaats in het Engels. Contracten, brieven en andere communicatievormen zullen in de Engelse taal moeten plaatsvinden. Let op bij gebruik van een verhuurmakelaar: niet alle verhuurmakelaars hebben Engelse contracten. Mogelijk heeft u extra kosten bij het correct vertalen van uw communicatie. Pas op voor misverstanden: liever iets te duidelijk uitleggen, dan dat later blijkt dus u en uw huurder elkaar niet hebben begrepen – en daarom problemen ontstaan.

Hoe beroerde huurders vermijden?

Een van de grootste nachtmerries van verhuurders is dat zij onzorgvuldige huurders in hun woning hebben toegelaten – en er niet meer vanaf kunnen. Er zijn veel zaken die de kans op onbetrouwbare huurders enorm kunnen verkleinen. Het begint met uw huis: welke soort huurder komt hier op af? Welke staat van onderhoud heeft het: Een appartement dat goed onderhouden is, trekt in de regel meer geschikte huurders, dan een nauwelijks onderhouden woning. Hoe wordt een huis gepresenteerd? Goede foto’s en een duidelijke beschrijving hebben veel invloed bij het aantrekken van de juiste huurders. Verder is een face-to-face treffen met (potentiele) huurders iets om nooit over te slaan. Een face-to-face ontmoeting vertelt u veel meer dan 1.000 documenten. Maar uiteraard moeten ook de documenten (zoals id-card, werkgeversverklaring, referenties, eventuele aanbevelingen van vorige verhuurders) voldoen. Tot slot moet u een klik hebben met uw huurders. Een slecht voorgevoel is vaak een zeer goede indicator voor toekomstige problemen.

Verhuur van een huis ook voor u de moeite waarde?

Is een appartement verhuren wat voor u? Dat hangt van een aantal zaken af. Hebt u een woning (of woning op het oog) dat in trek is bij huurders? En kunt u zakelijk omgaan met eventuele huurders? Bent u bereid om zich te verdiepen in het vinden van betrouwbare huurders? Dan is een appartement verhuren een aantrekkelijke optie om winst te verkrijgen met uw (spaar)geld. Neem contact op met een verhuurmakelaar om uw ideeen voor te leggen; in de meeste gevallen voorziet de verhuurmakelaar u vrijblijvend tips over het verhuren van uw huis.

Klik hier voor de site : http://www.huisverhuren.eu/