Shift 040
Image default
Zakelijk

Factuurprogramma om bedrijfsprocessen te vergemakkelijken

Het opmaken van een factuur kan soms als moeilijk en tijdrovend worden ervaren door ondernemers. Het factureren is noodzakelijk om geld binnen te halen voor de onderneming en ook om te voldoen aan bepaalde verantwoordingsverplichtingen. Om ondernemers in dit opzicht tegemoet te komen zijn er online factuur maken software applicaties ontwikkeld, waarbij de ondernemer eenvoudig en snel een factuur kan opmaken en kan versturen naar de debiteur.

 

Factuurprogramma als ondersteuning

Een factuurprogramma is een programma dat de ondernemer ondersteunt in het opmaken van facturen en eventueel ook ondersteunt met de financiële administratie. Hierdoor kunnen debiteuren een overzichtelijke weergave krijgen van de betalingen die zij moeten voldoen. Ook helpt het factureren de ondernemer met het overzichtelijk en professioneel bijhouden van de financiële administratie omtrent de inkomsten en uitgaven van de onderneming. De ondernemer heeft slechts internetverbinding en computerfaciliteiten nodig om gebruik te maken van de online aangeboden facturatiesystemen. Al met al wordt gesteld dat deze programma’s de ondernemer in staat stellen om op een vereenvoudigde, betrouwbare en versnelde manier facturen op te maken en zijn administratie bij te houden. 

 

Waaraan moet een factuur voldoen

Een goed opgemaakte factuur behoort te voldoen aan een aantal minimale juridische vereisten rekening houdende met voor de onderneming geldende regels en procedures. Daarnaast vermeldt de factuur specificaties over de geleverde goederen en diensten, de door de debiteur verschuldigde prijs en de betalingsvoorwaarden. Een factuur dient ook als een juridische basis voor het geval betalingen niet of niet- tijdig worden voldaan door de debiteur.

Gezien het feit dat er heel veel facturatiesystemen worden aangeboden op het internet zal de ondernemer op basis van zijn wensen en behoeften een keuze moeten maken voor het factuurprogramma dat het beste aansluit op zijn unieke bedrijfsomstandigheden en bedrijfssamenstelling. Daarnaast zal de onderneming ook kunnen letten op de gebruiksvriendelijkheid en de specifieke kenmerken en functionaliteiten van het factuurprogramma. Daarnaast kan de ondernemer een onderzoek doen naar beoordelingen/ reviews van gebruikers van het programma. Tot slot kan de ondernemer ook het kostenplaatje van een facturatiesysteem in overweging nemen. Er zijn facturen programma’s die kosteloos aan de gebruiker worden aangeboden. Echter hebben deze kosteloze facturatieprogramma’s ook hun beperkingen. Aan de hand van de specificaties van de facturatieprogramma’s zal de ondernemer kunnen bepalen welk programma zijn bedrijfsactiviteiten het best ondersteunt.