Shift 040
Dienstverlening

Zou men klinisch psychologen mogen toelaten krankzinnigheid te pleiten bij moordzaken?

Zou een psycholoog die terecht staat voor moord krankzinnigheid mogen pleiten? Wel, we weten dat heelwat psychologen goed gek zijn, en velen onder hen gaan juist op dat vlak werken om hun eigen geestesgesteldheid beter te kunnen begrijpen. En toch, komen ze eventueel tot een goed begrip van wie ze zijn, waarom ze zo zijn, en hoe hun denkproces werkt. Natuurlijk zou iemand die een opleiding heeft gehad in de klinische psychologie wel precies moeten weten hoe hij moet handelen om andere psychologen voor de gek te houden en ze te laten denken dat hij krankzinnig is.

Dit is de reden waarom ik denk dat geen enkele psycholoog die is opgeleid voor deze topic of deze heeft bestudeerd, krankzinnigheid zou mogen pleiten bij een moordzaak. Ze zouden moeten terechtstaan, en het zou hun volledig verboden moeten worden om een pleidooi voor krankzinnigheid te houden. Er is immers absoluut geen excuus voor wat ze gedaan hebben, en onze maatschappij zou niet mogen worden geconfronteerd met uitgekiende acteerinspanningen om toch maar nadat men een dergelijke gruwelijke misdaad heeft gepleegd,te proberen aan de rechtspraak te ontsnappen.

Nog niet zo lang geleden werd er een ongelooflijk afschuwelijke misdaad begaan door een psycholoog van het Leger, die op een legerbasis een aantal soldaten neerschoot. Deze psycholoog had gewerkt met gevallen van post-traumatische stress stoornis, en hij was bang om naar het Midden-Oosten te worden verscheept om te gaan vechten in Afghanistan. Maar zijn pre-traumatic stress syndroom en zijn vermogen om als psycholoog zijn eigen geestestoestand te begrijpen, zouden hem moeten beletten om krankzinnigheid te pleiten, of om te zeggen dat hij zelf niet bij zijn verstand was toen hij die misdaad, die massamoord, plande en uitvoerde.

Welnu, sommigen zouden zeggen dat deed omdat hij een moslim psycholoog was en omdat hij zich door anderen gepest voelde omwille van zijn geloof,en dat hij tevens die misdaad beging uit haat tegenover eenieder die geen moslim was. We mogen geen politieke correctheid toestaan,noch misdaden uit haat goedpraten, noch psychologen krankzinnigheid laten pleiten of misdadigers laten ontkomen door procedurefouten, en dat allemaal om te ontsnappen aan de doodstraf. Ik hoop dat u dit toch zult overwegen.

 

Voor meer informatie rondom psychologie zou u eens https://www.depsycholoog.nl moeten bezoeken. Daar vindt u allerlei therapien voor de meest bekende geestesstoornissen zoals stess en burnout. Mocht u op zoek zijn naar een psycholoogi in Rotterdam, dan bezoek u direct de volgende pagina: https://www.depsycholoog.nl/rotterdam .

 

Klik hier voor de site : https://www.depsycholoog.nl/