Shift 040
Toerisme

Beroepen in de hospitality sector

De Hospitality sector stelt een breed gamma van mensen tewerk, die allemaal nodig zijn binnen een of andere hospitalitybedrijvigheid. Deze sector gaat onder andere ook over thema-parken, cruises, evenementenplanning, de verblijfssector en het vervoer. Grote organisaties in deze sector stellen meestal wel honderden, en soms wel duizenden mensen tewerk opdat de organisatie optimaal zou kunnen functioneren. Hier hebben we dan enkele van die beroepen die we gewoonlijk terugvinden in deze sector, zowel op lager niveau als het niveau waarvoor een hoger diploma vereist wordt.

 

Algemeen Hotelmanager

Terwijl we het hier wel speciaal hebben over zij die werkzaam zijn in het hotelwezen, moeten we toch zeggen dat algemeen directeur een van de belangrijkste posten is binnen elke organisatie. In een hotel gaat deze mens wel heel in het bijzonder over zowel het dagdagelijks operationeel functioneren, als over de financiële aspecten van de zaak. De algemeen directeur behandelt eveneens de klachten van de gasten en zorgt er bovenal voor dat het hotel een goede naam heeft. Ondanks het feit dat deze positie over het algemeen geen vierjarig diploma vereist, menen grote hotelketens toch dat deze opleiding doorslaggevend kan zijn. Hotelketens die zowel verblijf als restauratie aanbieden kunnen eisen dat de sollicitanten voor de job van algemeen directeur over een diploma in de hospitalitysector of bedrijfsbeheer in die sector beschikken.

 

Boord personeel, stewardess of steward, air hostess, cabine personeel.

Al deze tewerkstellingen worden niet speciaal gezien als een onderdeel van de hospitality bedrijvigheid, maar het is wel één van de grotere onderdelen binnen deze sector. Mensen die al eens gevlogen hebben zullen zeker bekend zijn met deze beroepen en de diensten die ze verlenen aan de passagiers zoals het aanwijzen van de zitplaatsen, de bediening van de reizigers en de uitleggen van de veiligheidsinstructies. In feite is de enige verantwoordelijkheid van het boordpersoneel de veiligheid van de passagiers. Voor deze taken wordt niet speciaal een diploma gevraagd, alhoewel het altijd tot aanbeveling strekt. Wel moeten ze een opleiding volgen en dat duurt toch wel enkele maanden vooraleer dat volbracht is.

 

Reisagent

Normaal gezien worden reisagenten tewerkgesteld binnen het geheel van een reisagentschap. Maar er zijn er ook die liever op zelfstandige basis werken. De taak van deze mensen bestaat erin om advies te geven betreffende reizen en bestemmingen, vluchten te boeken , rondreizen uit te stippelen en andere arrangementen voor klanten in orde te maken. Sommige verkiezen om zich te specialiseren in bepaalde bestemmingen, terwijl anderen dan weer hun diensten aanbieden aan mensen die willen reizen naar de meest verschillende uithoeken van de wereld. Deze job vereist toch wel een bijkomende opleiding, nadat men tenminste toch het diploma van een High School ( HSO ) heeft behaald. Ook reisagentschappen kijken uit naar sollicitanten die verder gestudeerd hebben in de toeristische sector, zoals de marketing , of die internationale cursussen hebben gevolgd. Nogal wat ‘community colleges’ ( tweejarig hoger onderwijs in de V.S.) , evenals sommige universiteiten bieden richtingen aan in de toeristische sector en de reisindustrie.

 

Mensen die belangstelling hebben voor deze sector kunnen er voordeel mee doen om een hospitality training te volgen, om zo een overzicht te verkrijgen van alle aspecten die deze bedrijvigheid inhoudt.

Deze beschrijving is natuurlijk zeer algemeen en daarom zouden de studenten toch even kennis moeten maken met de werkplekken, waar ze zouden willen tewerkgesteld worden, alvorens ten volle te kiezen voor een bepaalde opleiding. Sommige hospitality en toeristische organisaties hebben zelf een hospitality training beschikbaar voor diegenen die ter plaatse geen cursus kunnen volgen.

 

 

Klik hier voor de site : http://www.ivpp.nl/hospitality-training/